Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

Tilknyttede klubber

Kulhuse Kultur og Medborgerhus danner rammen for de tilknyttede foreninger, klubber og andre gruppers aktiviteter. Kultur og fritidssekretariater tager, i samråd med brugerrådet, stilling til hvilke foreninger der er tilknyttet.

Billardklub

Tirsdagsholdet spiller billardSkovens Billardklub har to billardborde på første sal, som anvendes flittigt - der spilles på alle hverdage. Klubben lægger vægt på socialt samvær, og arrangerer Sommerfest for medlemmer med ledsager, samt Julefrokost.

Hvis du vil spille med skal du henvende dig til Klubformand Palle Jørgensen, som anviser ledige spilletider 44130099; @mail borismis@pc.dk

Kontingent er i 2021 kr. 50,- pr måned og kan indbetales til Arbejdernes Landsbank 5365 0244 810. Kontingentet inkluderer spilletid og egenbetaling for deltagelse i Sommerfest og julefrokost

Bog Café

Onsdagsmøde i BogcafeenBog Cafeen er primus motor for mange af Husets aktiviteter. En lang række frivillige arrangerer blandt andet "Åbent bibliotek" hver onsdag kl. 15 - 18. Her kan du købe en kop kaffe og lidt kage, låne bøger - gamle, såvel som nye, være sammen med ligestillede borgere fra området og høre seneste nyt.

Hvis du har brug for at benytte en fotokopimaskine, PC eller printer, så er det også her.

Derudover arrangerer Bog Cafeen, foredrag, markeder, svampetur, vin / øl smagning, motion, mixmedia kurser og strikkecafé.

Hvis du vil være medlem i Bog Cafeen kan du melde dig ind når der onsdagsåbent. Kontingentet er kr. 75,- som dækker kalenderåret, som kan indbetales til Arbejdernes Landsbank 5365 0310 694. Der betales særskilt for deltagelse i klubbens arrangementer.

Bo Harslev er formand for klubben, og kan træffes 31 13 80 06 eller @mail bogcafe@hotmail.dk

Kulhuse Filmklub

Huset råder over et rigtig godt Video- og Lydanlæg, samt en sal med plads til 50 personer.

Vi viser film den anden mandag kl. 16 i måneden fra november til og med maj. Medlemmerne kommer med forslag til program, som bestyrelsen fastlægger på Generalforsamlingen i oktober. Vi har sociale arrangementer til jul og fester også lidt ved Generalforsamlingen.

Da vi for tiden har nået det maksimale antal medlemmer der kan sidde i salen skal anmodning om medlemskab rettes til vores kasserer Vivi Christensen, 24 45 64 11 @mail vivi1948@gmail.com, der løbende har styr på medlemstallet. Kontingentet er kr. 100,- pr. år inklusive de sociale arrangementer.

Henrik B. Pedersen er formand og kan træffes på 20 20 75 41 @mail henrikb.pedersen@me.com

Havbadeklubben Fjordrejerne

Vi er en gruppe helårsbadere, der mødes hver morgen kl. 08:00 ved trappen yderst på vestmolen i Kulhuse Havn.  Vi er meget selskabelige, og har forskellige sammenkomster i Kulhuse Kultur og Medborgerhus. Vi har et kontingent på kr. 25,. pr. år, for at støtte Huset.

Vi har ingen klubformand, hvis du er interesseret møder du bare op på havnen kl. 08:00.

GRAUNT

Seneste tilkomne klub. Mere følger senere.

Håndarbejdsgruppen

Håndarbejdsgruppen mødes hver mandag mellem kl. 10 og 12, hvor gruppen syr, strikker, hækler, snakker, og drikker kaffe. Hver deltager medbringer selv sit håndarbejde.

Alle er velkommen. Kontakt: Ulle Noe-Nygaard 22 72 30 37

Kortklubben

KortspilSelv om det er en alvorlig sag at spille kort er der plads til latter og hygge hos kortspillerne. Vi starter altid med en kop kaffe og oftest lidt hjemmebag før vi kaster os ud i spillet.

Der spilles Jydewhist, med satser er, så alle kan være med. Vi har et kontingent på kr. 25,- pr. år, for at støtte Huset, og giver hver gang kr. 15,-for kaffe og kage.

Hvis du vil være med henvender du dig bare til Formand Henrik Petersen, 42 30 45 58 @mail henrik150@live.dk


Krea - gruppen

Kreagruppens stenansigter

Vi mødes en gang om måneden, ofte den første fredag, mellem kl. 10 og 14
Vi udveksler ideér, inspirerer og hjælper hinanden med forskellige kreative sysler og har det hyggeligt. Vi arbejder med mange forskellige slags materialer. Det kan være papir, pap, sten, træ, skaller, perler, kranse eller noget helt andet, alt efter hvad vi sammen finder på. Alle kan deltage og sammen aftaler vi fra gang til gang, hvilke ideér og temaer, vi har lyst til at fordybe os i.


Det koster kr. 25 pr. gang til diverse grundmateriale mv. Udgifter til særligt materiale kan forekomme.
Kontakt: Gitte Krogsgaard, 28 48 94 64  gitte.krogsgaard@outlook.dk

Malegruppen

MaleriFormålet med gruppen er at dyrke fælles interesser til kunst, især maleri. Vi mødes for at arbejde sammen og hjælpe hinanden og der igennem have et godt socialt samvær.

Alle er meget velkommen, og vi har plads til mange flere i gruppen. Du sørger selv for materialer, og vi giver hvert år kr. 25,- pr. medlem for at støtte Huset.

Kontaktpersoner:

  • Bitte Petersen 42 25 11 62
  • Inge Schønherr 22 76 89 57

Motion for Seniorer

Vi mødes hver torsdag mellem kl. 10 og 11. Sæsonen går fra oktober frem til marts, hvor vi motionerer efter Gotved gymnastik program, med fokus på at skabe flow, sammenhæng og energi i kroppen

Kontakt Maia Petterson 50 59 26 03 mail maipet45@gmail.com

Patchwork

Patchwork

Gruppen mødes hver tirsdag fra 1. september til 1. april mødes vi fra kl. 9 - 12 hver tirsdag for at dyrke vores interesse.

Gruppen formål er at sy Patchwork, at inspirere hinanden og at have det hyggeligt sammen. Gudrun er vejleder og er uddannet indenfor quiltning. Vi skiftes til at have kage med til kaffen.

Kontakt Yvonne Hansen 21 40 87 10 @mail yvonnehbh@hotmail.com

Petanque

Vi er en lille flok, der samles hver torsdag formiddag kl. 10 for at spille petanque på vores fine bane bag Huset.

Kontaktperson Preben Wieberg 61 27 39 49 preben.wieberg@gmail.com

Pilates

Onsdag formiddag er der Pilates. Holdet er fuldtegnet, og der tages desværre IKKE flere deltagere ind.

Kontaktperson Nina Hasfeldt 24 93 15 3