Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

Om os

Frederikssund Kommune har stillet den tidligere Skovens Skole til rådighed for kommunens borgere, således at der er dannet husly for de aktiviteter borgerne ønsker at have i området.

Historien om Kulhuse Kultur og Medborgerhus

Husets forside set fra syd-østHuset blev bygget og taget i brug som skovskole (Skovens Skole) den 1. november 1906 og fungerede som skole med et mindre integreret skolebibliotek. Det fungerede som skole  indtil 1961 hvor selve skolen lukkede helt, men Skovens Skole fortsatte som en mindre biblioteksfilial og lærerbolig.
Lærerboligen var beboet til omkring 2004 hvorefter huset, bortset fra den lille biblioteksfilial stod tomt, kun afbrudt af enkelte kommunale udstillinger og en kort periode hvor lokalerne blev brugt til malerskole.
I foråret 2006 var kommunens økonomi efterhånden blevet så stram, at rygter om at kommunen nu skulle spare så meget, at også biblioteksfilialen i Skovens gamle Skole var i overhængende fare for at skulle spares væk.
Det fik en gruppe borgere til at gå på barrikaderne, godt hjulpet af et par af de lokale politikere, grundejerforeningerne og andre interesserede. Det første møde med kommunen blev afholdt den 6. juli 2006, blandt andet med deltagelse af Biblioteks administrationen, to personer fra byrådet og et antal lokale borgere. Formålet med mødet  var at bevare biblioteket eventuelt med frivillig arbejdskraft og indrette resten af huset til Kultur og Medborgerhus.
 Tiden var knap, der skulle indkaldes til generalforsamling og vælges en bestyrelse inden udgangen af 2006 hvis vi skulle gøre os håb om fortsat at kunne få tilladelse til at bruge huset.
Det lykkedes at samle en vifte af flittige lokale borgere og den 19. dec. 2006 blev der afholdt stiftende generalforsamling for start af et Kultur og Medborgerhus i den gamle Skovens Skole i Kulhuse. Desværre lykkedes det ikke at bibeholde biblioteket, som endelig lukkede i Januar 2007.
Det blev en turbulent tid med kommunesammenlægning og megen usikkerhed omkring Skovens Skole, som den jo hed dengang, og først i foråret 2008 lykkedes det at få en samarbejdsaftale på plads med kommunen som i sammenlægningsåret var Jægerspris / Frederikssund Kommune.
 Det har været et langt og til tider hårdt arbejde, at komme så langt som vi er i dag, og vi må sige – ikke alt, men rigtig meget er lykkedes. 

Kulhuse Kultur- og Medborgerhus i dag

Huset fungerer i dag som Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, og rummer mange forskellige spændende aktiviteter. Vi har selv være med til at skabe de muligheder der gør, at her er der godt at være, og heldigvis har det vist sig, at der er mange der både har lysten og tiden til at deltage aktivt.
De klubber, der er tilknyttet Huset spænder meget bredt.
Bogcafeen med ca. 200 medlemmer er primus motor i mange af huset arrangementer, så som markedsdage, foredrag, sangaftner, fester, vinsmagning svampeture. Gåture i det grønne og og ikke mindst den ugentlige åbningsdag, hvor man kan samles over en hjemmebagt kage og lidt kaffe medens der byttes bøger.
Filmklubben, der har ca. 50 medlemmer viser i løbet af vinteren en række film, efter medlemmernes valg. Det sker på et stort lærred og med en god biograflyd. Der er meget stor tilslutning til klubbens arbejde.
Billardklubbens 40 medlemmer holder gang i vores to borde. Bordene er doneret af Tuborgfondet og er optaget stort set hver dag.
Kortklubbens 20 spiller whist en gang om ugen, og bølgerne går højt når man ikke lige er enig med makkerens udspil.
Derudover lægger vi huse til en flok dygtige patchwork entusiaster, “Fjordrejerne”som havbade hele året, en gruppe der kunstmaler, samt flere forskellige grupper der dyrker motion.
Udendørs har vi en petanquebane og en dejlig terrasse hvor der er afholde mange dejlige fester.
Kunstgruppen - Kunst før Columbus arrangerer udstillinger hver måned i sommerhalvåret, med eksterne kunstnere fra området
 I 2015 vandt Kulhuse Kultur og Medborgerhus  Rejsestaldens Kulturstok pris og i 2017 vandt vi Frederikssund Kommunes Kulturpris.

Ledelse og daglig drift

Huset, der tilhører Frederikssund Kommune, ledes af Brugerrådet, som består af
  • Knud Eskesen, Formand.
  • Henrik B. Pedersen, Kasserer og Formand for Filmklubben
  • Karin Ottesen, Sekretær
  • Gitte Krogsgaard, Formand for Bogcafeen
  • Palle Jørgensen, Formand for Skovens Billardklub
  • Henrik Petersen, Formand for Kortklubben
Kulhuse Kultur- og Medborgerhus har til formål at danne ramme for de tilknyttede foreninger, klubber og andre gruppers aktiviteter. Kultur og fritidssekretariatet tager stilling til hvilke foreninger, der er tilknyttet.

Brugerrådet er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende vedtægter og den driftsaftale, som kultur og fritidsudvalget efter høring i Brugerrådet, fastsætter.

Opgaverne er:
I samarbejde med Frederikssund kommune ved kultur og fritidssekretariatet og under ansvar overfor kultur og fritidsudvalget at drive Kulhuse Kultur og Medborgerhus, som et lokalt kulturelt værested og heri huse lokale foreninger, klubber ned flere inden for den af Byrådet årligt fastlagte driftsbevilling til Kulhuse Kultur og Medborgerhus
At fungere som bindeled mellem brugerne og Frederikssund Kommune.

At fastlægge rengørings- og vedligeholdsbehovet for Kulhuse Kultur- og Medborgerhus.

At indhente og fremkomme med forslag til indkøb af inventar og materiel til Kulhuse Kultur og Medborgerhus inden for den af Byrådet fastlagte ramme,

At anvise plads til og forestå bookning af brugere, der ønsker at anvende Kulhuse Kultur og Medborgerhus,

At tilse, at Kulhuse Kultur og Medborgerhus ikke anvendes til-, eller udlejes til private formål