Kulhuse Kultur- og Medborgerhus

Skovens Billardklub

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skovens Billardklub fredag den 4. juni 2021 kl. 17:00 i Kulhuse Kultur og Medborgerhus

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsregnskab 2020
  4. Valg af Bestyrelse:
  5. Formand, Palle er ikke på valg
  6. Kasserer, Henrik modtager genvalg
  7. Sekretær, Viggo modtager genvalg
  8. Valg af festarrangører
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 9 skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 25. maj

Efter generalforsamlingen
er klubben vært ved lidt aftensmad.